Technologia złóż zanurzonych do 1000 RLM. Urządzenia BioFicient® wykorzystują technologię zanurzonych-fluidalnych złóż biologicznych. Rozwiązania skierowane wszędzie tam, gdzie lokalnie należy oczyszczać ściek. Wiele typoszeregów oraz opcji wyposażenia umożliwi dopasowanie urządzenia do potrzeb inwestycyjnych.

Opis rozwiązania

 • Wysoka wydajność, projektowane zgodnie z EN:12255-3 (powyżej 50RLM).
 • Możliwość zrzutu ścieku oczyszczonego do wód powierzchniowych.
 • Jednostki do 300RLM dostarczane w monolitycznych zbiornikach.
 • Możliwość zagłębienia rury dopływowej nawet do 200cm.
 • Możliwość instalacji w terenie jezdnym.
 • Minimum 5-komorowa konstrukcja.
 • Referencyjne instalacje na całym świecie.
 • Mała powierzchnia zabudowy.
 • Estetyczna instalacja.
 • Zintegrowany system regulacji przepływu.
 • Brak konieczności stosowania biopreparatów,
 • Brak konieczności szczepienia złoża.

Proces oczyszczania

Lokalne oczyszczalnie ścieków BioFicient® wykorzystują połączenie procesów tlenowych w złożu fluidyzacyjnym. System ten działa jako połączenie zaawansowanego systemeu dyfuzorów powietrza i zawieszonego złoża ruchomego w celu zapewnienia optymalnego poziomu oczyszczania.

Proces ten odbywa się w 3 odrębnych etapach:

1. Osadnik wstępnyJest to początkowy etap oczyszczania, który polega na zatrzymaniu gruboziarnistych elementów stałych (osad) obecnych w ściekach surowych do późniejszego ich stopniowego rozkładu. Oczyszczalnie BioFicient® posiadają osadnik podzielony na dwie komory dla podwyższenia efektywności oczyszczania, w połączeniu z równomiernym przepływem ścieków przez urządzenie.

2. Oczyszczanie biologiczneW tej strefie ma miejsce znaczna redukcja BZT, która zachodzi dzięki usuwaniu zanieczyszczeń organicznych poprzez oddziaływanie mikroorganizmów na ścieki w obecności tlenu. Doprowadzenie tlenu następuje dzięki wysokowydajnym dyfuzorom powietrza, które tłoczą tlen w kierunku złóż biologicznych i płynnych ścieków. Oczyszczalnie BioFicient® stosowane w instalacjach o standardowej wydajności, wykorzystują dwie komory napowietrzania. W zastosowaniach, gdzie obowiązują zaostrzone normy dla oczyszczanych ścieków, wykorzystywane są modele HEQ z trzecią strefą beztlenową.

3. Osadnik wtórny Naturalnym produktem ubocznym biologicznego oczyszczania ścieków jest osad, który pozostaje w osadniku do dalszego oczyszczania. Oczyszczone ścieki są odprowadzane poza urządzenie przez króciec odpływowy.

Redukcję azotu ogólnego można osiągnąć w modelach HEQ (prosimy o kontakt z naszym biurem w celu uzyskania informacji dotyczącej konkretnej instalacji).

Sterowanie przepływem

Oczyszczalnie BioFicient® posiadają system sterowania przepływem, który stabilizuje zmienne natężenie dopływających ścieków i minimalizuje jego oddziaływanie na procesy zachodzące w osadniku wtórnym. Taka kontrola zapewnia, że oczyszczone ścieki zawsze zachowują niezmiennie wysoką jakość.

Opcje:

 • możliwość skonfigurowania średniej (MEQ) i wysokiej (HEQ) jakości oczyszczonych ścieków,
 • wybór głębokości dopływu (od 0,5 do 2,0 m),
 • dmuchawy główne i rezerwowe (zgodnie z wymogami),
 • systemy alarmowe,
 • studzienki do poboru próbek,
 • pompownie,
 • przedłużenia rur wznoszących (maks. 2m do standardowej głębokości dopływu).

Panel sterowania BioFicient®:

 • wodoodporny (poziom ochrony IP66) może być montowany na zewnątrz,
 • w pełni zaprogramowane sterowanie z alarmem / raportem usterek,
 • ponowny automatyczny rozruch po awarii zasilania,
 • zintegrowana kontrola poziomu,
 • alarm świetlny i dźwiękowy.

Serwis i konserwacja

Poszczególne komory oczyszczalni BioFicient® posiadają duże włazy, umożliwiające szybki i łatwy dostęp podczas serwisowania. Prostą obsługę zapewnia również system zarządzania przepływem, dzięki któremu nie ma potrzeby opróżniania biostref, tak jak to ma miejsce w przypadku innych oczyszczalni. Dzięki temu nie dochodzi do obniżenia wydajności oczyszczalni podczas okresowych prac konserwacyjnych. W rezultacie biostrefy, natychmiast po dokonanym przeglądzie, wznawiają działanie, gdy tylko poziom ścieków w nich zostanie przywrócony.

Wsparcie ekspertów

Odprowadzanie ścieków o wysokiej jakości oczyszczenia wymaga starannej oceny różnych parametrów wpływających na każdy proces. Stosunkowo niewielkie zmiany mogą doprowadzić do pogorszenia jednego lub kilku wymaganych parametrów ścieków.

Zespół ekpertów technicznych w zakresie produktów Kingspan ocenia wymogi każdej lokalizacji i dostosowuje parametry techniczne urządzeń w celu spełnienia tych wymogów.

Dobór wielkości oczyszczalni jest dokonywany nie tylko w oparciu o obecne zapotrzebowanie. Brane są również pod uwagę potencjalne przyszłe obciążenia oczyszczalni, w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych i przyszłych potrzeb właściciela urządzenia.

Modele o wysokiej jakości oczyszczonych ścieków 34H 38H 42H 47H 55H 67H 80H
RLM 75 100 125 150 200 250 300
Całkowita długość (m) 7,2 8,0 8,7 9,7 11,2 13,5 15,8
Całkowita szerokość (m) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Wysokość (m)
Gł. dopływu 560mm / odpływu 860mm* 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Gł. dopływu 1060mm / odpływu 1360mm* 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Gł. dopływu 1560mm / odpływu 1860mm* 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Gł. dopływu 2060mm / odpływu 2360mm* 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
Średnica (m) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Objętość (m 3) 34 38 42 47 55 67 80
Waga w przybliżeniu (kg) 3000 3200 3400 3800 4200 4700 5400
Średnica dopływu/odpływu (mm) 160 160 160 160 160 160 160
Maksymalne natężenie przepływu (m 3/dzień) 15 20 25 30 40 50 60
Czas retencji (w godzinach) 51 43 39 35 31 31 30