Biologiczna oczyszczalnia ścieków na obrotowym złożu tarczowym typu RotoSET przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych bez dostępu do sieci miejskiej . Wysoka skuteczność oczyszczania przy niespotykanej w innych technologiach wygodzie użytkowania uzyskano dzięki zastosowaniu technologii obrotowych złóż biologicznych tzw. RBC. Cechą charakterystyczną jest nieskomplikowana konstrukcja oraz brak mechanicznego wtłaczania powietrza do zbiornika ( brak dmuchawy napowietrzającej ) dzięki czemu niechciane zapachy nie wydostają się poza zbiornik. Ruch obrotowy zapewnia niskoobrotowy, cichy i energooszczędny silnik z przekładnią, który poza tym, że charakteryzuje się długowiecznością, nie wymaga serwisowania. Ze względu na występujący w gospodarstwach domowych nierównomierny dopływ ścieków w urządzeniach serii RotoSET zastosowano system równoważenia przepływu FlowSET. Wykorzystuje on ruch wału i poprzez zainstalowane naczynia przelewowe dawkuje stałą ilość ścieków do strefy złoża, gwarantując ten sam czas oczyszczania przez bakterie tlenowe. Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały przebadane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN:12566-3 oraz późniejszymi zmianami dzięki czemu produkt znakowany jest europejskim certyfikatem CE. Wszystkie oczyszczalnie ścieków RotoSET wykonane są z materiału GRP − żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Dzięki dużej sztywności obwodowej, szczelności i odporności na działanie środowiska ściekowego, materiał ten idealnie nadaje się jako zbiornik do oczyszczalni.

Na wysokie wody gruntowe stworzona została wersja pozioma (Typ A) a dla standardowych warunków wersja pionowa (Typ B) . Taka konstrukcja zbiornika umożliwia dopasowanie modelu do indywidualnych upodobań Inwestora czy lokalnych warunków. Standardowo zbiorniki oczyszczalni występują w naturalnym kolorze GRP oraz pokrywą w estetycznym kolorze zielonym.