Biologiczna oczyszczalnia ścieków EasySET pracujące w dobrze znanej i cenionej technologia złóż zraszanych dzięki swojej prostocie działania charakteryzuje się wysoką elastycznością pracy przy braku konieczności regulacji niezależnie od dociążenia jak i eksploatacji. Powstająca na złożu błona biologiczna sama dopasowuje się do ilości dopływu ścieku. Jej nieskomplikowana budowa, mała liczba elementów eksploatacyjnych przekłada się na małą awaryjność oraz bez problemową pracę. Oczyszczalnia wyposażona jest w zintegrowaną zewnętrzna obudowę z włącznikiem. EasySET posiada zintegrowany osadnik wtórny z zamontowanym systemem blokującym odpływ. Dzięki czemu nadwyżka ścieków będzie stale recyrkulowana, zwilżając stale złoże, dostarczając w trybie nieprzerwanym pożądane związki organiczne dla błony biologicznej.

Procesy biologicznego rozkładu zanieczyszczeń możliwe są dzięki napowietrzaniu poprzez zraszanie. Ciągły dopływ ścieku wraz z przepływem przez złoże w kształcie „siatki” jednocześnie napowietrza, zasila błonę biologiczną związkami organicznymi jak i przepłukuje złoże z nadwyżki obumarłej błony biologicznej, która przepływa na dno osadnika. W oczyszczalniach ścieków EasySET zastosowano system stałego przepływu ścieków przez złoże. Takie rozwiązanie pozwala na podtrzymanie życia bakterii w okresie braku dopływu ścieków surowych. W ten sposób wyeliminowano również ryzyko zagniwania ścieków przy braku dopływu. Stały przepływ nie wymaga ingerencji użytkownika, a przy przerwach w dostawie ścieków oczyszczalnia sama przechodzi w tryb urlopowy.

 

Zalety

  • Technologia: biologiczne złoża zraszane
  • Typoszeregi: 4, 6, 9, 12, 18, 15, 18, 25, 40, 50 RLM
  • Materiał zbiorniki: wysoce odporne na zgniatanie oraz starzenie się GRP, żywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym
  • Brak mechanicznych oraz elektrycznych elementów wewnątrz zbiornika
  • Prosta konstrukcja, łatwy montaż w każdych warunkach gruntowo-wodnych
  • Zintegrowana, hermetyczna komora na dmuchawę
  • Brak dyfuzorów, elektrozaworów oraz sterowników
  • Certyfikat CE, pełna zgodność z normą PN:EN:12566-3+A2:2013-10, ISO 9001