Dla wymagających klientów w naszej ofercie znajdują się zapewniające wysoką skuteczność oczyszczania oczyszczalnie drenażowe z osadnikami wielkomorowymi. Wysoka skuteczność oczyszczalnia realizowana jest za posrednicetwem  3 komór. Komory te, połączone w odpowiedni sposób, umożliwiają przeprowadzenie oczyszczania ścieków poprzez proces tlenowy oraz beztlenowy. Każda oczyszczalnia składa się z osadnika podzielonego za pomocą przegród na trzy komory. W przegrodach umieszczone są na różnych wysokościach otwory, które łączą komory i wykorzustując procesy sedymentacji, flotacji i fermentacji zapewniają odpowiednią skuteczność oczyszczania ścieku ( normaEN 12566-1:2004/A 1:2006). Każda komora posiada pokrywę oraz studzienkę rewizyjno-wyciągową. Studzienka ta daje sposobność rozdzielenia podczyszczonych ścieków oraz skierowanie ich do miejsca, w którym będzie miało miejsce oczyszczanie naturalne.

Oczyszczalnie 3-komorowe produkowane są z najwyższej jakości materiałów – solidnych i trwałych tworzyw. Takim kompozytem jest laminat poliestrowo – szklany. Ten posiadający względnie niedużą wagę surowiec, odznacza się niezwykłą wytrzymałością. Obudowy z laminatu odporne są zarówno na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, jak też warunki atmosferyczne oraz działanie środków chemicznych. Wykonane z laminatu oczyszczalnie ścieków będą służyły Państwu bezproblemowo oraz bezawaryjnie przez bardzo długi czas.

 

Zasada działania przydomowej wielokomorowej oczyszczalni odbywa się podobnie jak w oczyszczalniach z osadnikami polietylenowymi i odbywa się w dwóch etapach

Etap I
– podczyszczanie w warunkach beztlenowych – realizowany jest w osadniku gnilnym i polega na wstępnym podczyszczeniu ścieków przy udziale bakterii beztlenowych z wykorzystaniem procesu flotacji, sedymentaci i fermentacji Tutaj do dyspozycji mam y osadniki 3 komorowe o kubaturze od 2 do 11m3

Etap II
– doczyszczanie w warunkach tlenowych, proces ten realizowany jest poprzez system złoża rozsączającego. Tutaj do dyspozycji mamy najmniej zawodny system żwirowy z rurami drenażowymi lub w miejscach o małej powierzchni zabudowy czy miejscach ciągów komunikacyjnych systemy z tunelami rozsączającymi.

 

Aby prawidłowo dobrać system rozsączania – grubość podsypki ze żwiru płukanego oraz długość drenażu nalezy zbadać chłonność gruntu. Chłonność gruntu może sprawdzić geolog poprzez wykonanie odwiertu badź możymy zbadać go sami wykonując test perkolacyjny >>>

Znająć chłonność gruntu możemy dobrać odpowiednią długość drenażu i warstwe kruszywa. Dla porównania długośc jednej nitki drenażowej w przeliczeniu na jednego mieszkańca ( jednego RLMa) w gruntach bardzo dobrze przepuszczalnych to ok 9mb. W przypadku tuneli rozsączających powierzchnia rozsiąku jest znacznie wieksza i tutaj dobiera się średnio 4 tunele na osobę.

 

Zalety oczyszczalni wielkomorowych

  • Wysoka skuteczność oczyszczania ścieku
  • Urządzenie nie wymaga zasilania w energię elektryczną,
  • W codziennym użytkowaniu oczyszczalnia jest bezobsługowa (obsługa ogranicza się do wybierania osadu z osadnika raz na rok i stosowania preparatów bakteryjnych raz na 1 miesiąc),
  • Oczyszczalnia podczas pracy nie emituje dźwięków i przykrych zapachów,
  • Osadniki gnilne posiadają przynajmniej 10 letnią gwarancję producenta,

W zależności od potrzeb danego gospodarstwa, oferujemy oczyszczalnie o pojemności od 2, 3, 4, 6, 8 oraz 11 tysięcy litrów.

Test perkolacyjny

Aby wykonać test należy wykonać następujące czynności:

  • wykopać dół o powierzchni 300 x 300 mm i głębokości 300 mm poniżej sugerowanego poziomudopływu ścieków od powierzchni terenu,
  • wypełnić dół wodą do głębokości 300 mm i pozostawić do odsączenia przez noc,
  • dół ponownie wypełnić wodą do głębokości 300 mm i obserwować, ile czasu potrwa odsączenie z poziomu napełnienia 75 % do 25 % (tj. głębokości 150 mm).

Następnie podzielić ten czas przez 150 mm. Uzyskany wynik oznacza przeciętny czas w sekundach (Vp), który jest wymagany, aby woda opadła o 1 mm. Test należy powtórzyć dwukrotnie w przynajmniej dwóch wykopach testowych. Następnie należy obliczyć średni czas z tych dwóch wykopów. Na podstawie danych umieszczonych w tabeli poniżej można ustalić wymaganą długość systemu rozsączającego.

 

Przykładowe wartości testu perkolacyjnego a długość systemu rozsączania .

Czas wsiąkania do 150 (min) Wartość odpowiadająca Vp (s/min) Wymagana długość systemu rozsączania (m)
4 RLM (osoby)
20 8 36
30 12 48
40 16 60
60 24 72