Na terenach gdzie nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej a koszty wywozu szamba są wysokie, ekonomiczną alternatywą  dla przestarzałych i nieekonomicznych szamb są oczyszczalnie drenażowe. Najprostszą formą takiej oczyszczalni są oczyszczalnie z jednokomorowymi osadnikami polietylenowymi wyposażonymi w filtr zatrzymujący elementy stałe procesu doczyszczania.

W oczyszczalni z drenażem ścieki po wstępnym oczyszczeniu w osadniku gnilnym są kierowane do układu drenów, czyli perforowanych rur ułożonych w ziemi, którymi są rozsączane do gruntu. W czasie, gdy przepływają przez jego warstwy, zachodzą w nich procesy biologiczne powodujące dalsze oczyszczanie w warunkach tlenowych.

 

Zasada działania przydomowej oczyszczalni drenażowej to dwu etapowy proces:

Etap I
– podczyszczanie w warunkach beztlenowych – realizowany jest w osadniku gnilnym i polega na wstępnym podczyszczeniu ścieków przy udziale bakterii beztlenowych.Wielkość osadnika dobiera się w zależności od liczby stałych użytkowników ( liczby RLMów) oraz zużycia wody. W naszej ofercie znajdziecie Państwo osadniki o kubaturze od 1 do 7m3

Etap II
– doczyszczanie tlenowe – czyli doczyszczanie w warunkach tlenowych, realizowane poprzez system złoża rozsączającego. Tutaj do dyspozycji mamy najmniej zawodny system żwirowy z rurami drenażowymi lub w miejscach o małej powierzchni zabudowy cz ciągów komunikacyjnych systemy z tunelami rozsączającymi. Warstwę żwiru płukanego oraz długość drenażu dobiera sie w zależności od: rodzaju gruntu ( jego chlonności ) oraz ilosci stałych uzytkowików. Dla porównania długośc jednej nitki drenażowej w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gruntach bardzo dobrze przepuszczalnych to ok 9mb. W przypadku tuneli rozsączających powierzchnia rozsiąku jest znacznie wieksza i tutaj dobiera się średnio 4 tunele na osobę. Chłoność gruntu pomoże nam sprawdzić geolog bądź mozęmy go sprawdzić wykonując test pekolacyjny.

ZOBACZ OPIS TESTU  >>>

Aby całość poprawnie funkcjonowała, należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego kruszywa, na którym rozwijać się będą bakterie odpowiedzialne za doczyszczenie odprowadzanego osadu. W celu uzyskania lepszej skuteczności doczyszczania zaleca się stosowanie kruszywa/ zwiru płukanego o frakcji 16-32mm ewentualnie 8-16mm.

Przy właściwym montażu przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadają znacznie więcej zalet niz wad. Szacuje się, że inwestycja ta zwraca się już w ciągu 2-3 lat, co jest czasem znacznie krótszym, niż ma to miejsce w przypadku instalacji szamba. Rozwiązanie to daje również dużą niezależność.

Zalety oczyszczalni drenażowych:

  • Urządzenie nie wymaga zasilania w energię elektryczną,
  • W codziennym użytkowaniu oczyszczalnia jest bezobsługowa (obsługa ogranicza się do wybierania osadu z osadnika raz na 1-2 lata i stosowania preparatów bakteryjnych raz na 1 miesiąc),
  • Oczyszczalnia podczas pracy nie emituje dźwięków i przykrych zapachów,
  • Osadniki gnilne posiadają przynajmniej 10 letnią gwarancję producenta,