Bio Solid MULTI – biologiczno chemiczna oczyszczalnia ścieków

Mając na uwadze postęp technologiczny oraz zmieniające się coraz bardziej restrykcyjne przepisy wynikające z ustawy o ochronie środowiska, nieustanie ciężko pracujemy aby nasze urządzenia spełniały najwyższe wymagania.

Po długim cyklu projektowo badawczym z początkiem roku 2017 wprowadzamy do oferty oczyszczalnię Bio Solid MULTI

Wieloprocesowa oczyszczalnia biologiczno-chemiczna jest odpowiedzią na obecnie obowiązujące normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013; EN-12566-7 oraz rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 18 listopada  2014  w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków oczyszczonych do wód lub ziemi. Zmiany wynikające z normy i rozporządzenia dotyczą głównie mieszkańców aglomeracji  miejskich .

Bio Solid MULTI jest urządzeniem zawansowanym technicznie wykorzystującym jednak doskonale znane metody oczyszczania ścieków , które dotychczas były stosowane w oczyszczalniach miejskich i przemysłowych. Wcześniej w podstawowym modelu Bio Solid zastosowaliśmy wysoce skuteczną metodę oczyszczania ścieków przy pomocy wielu reaktorów biologicznych oraz technologię SBR uzupełnioną o pompę na wypływie. W Bio Solid MULTI uzupełniliśmy proces oczyszczania o stopień chemiczny.

Jak to działa:

Mówiąc prostymi słowami do już wcześniej bardzo dobrze oczyszczonych ścieków w wyniku procesów biologicznych dodajemy substancję chemiczną siarczan żelaza. Zastosowanie koagulantu pozwala w jeszcze większym stopniu zredukować biogeny. Pix dodatkowo redukuje siarczany co ogranicza powstawanie odorów, poprawia również sedymentację. W efekcie  na wypływie urządzenia  otrzymujemy ściek  oczyszczony, który bez problemu spełnia najnowsze normy dla aglomeracji zgodnie z którymi oprócz podstawowych parametrów takich jak BzT5, ChzT czy zawiesina należy również odpowiednio redukować fosfor i azot. Urządzenie jest proste w obsłudze a uzupełnianie koagulantu nie stanowi żadnego problemu.

Obecnie na runku polskim jest niewiele urządzeń , które spełniają normy dla aglomeracji i zostały przebadane w notyfikowanym laboratorium (protokół z badań dostępny do pobrania )

Urządzenie jest wykonane z najwyższej jakości komponentów a stosunek jakości do ceny dalej jest na bardzo dobrym poziomie. Oczyszczalnia Bio Solid MULTI skutecznością działania dorównuje a w wielu aspektach  przewyższa krajowych i zagranicznych konkurentów.

ISTOTNE I CENNE DLA KAŻDEGO

 • Możliwość stosowania w aglomeracji
 • Gwarancja 15 lat
 • Możliwość pracy w każdych warunkach wodno-gruntowych
 • Praca w pełni automatyczna – niskie zużycie energii, minimalne koszty eksploatacji
 • Japońska dmuchawa energooszczędna
 • Wywóz osadów tylko raz w roku
 • Reaktory biologiczne łączone szeregowo gwarantujące stabilność procesu oczyszczania
 • Jakość ścieków zgodna z najnowszą normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 oraz EN-12566-7
 • Możliwość wykorzystania odzyskanej wody do nawadniania roślin
 • Małe zapotrzebowanie na powierzchnię, ok. 2m2/osobę
 • Możliwość głębokiego posadowienia pod gruntem ( do 1,2m)
 • Indiwidualne podejście –  produkcja, projektowanie, montaż i serwis