Oczyszczalnia Bio Solid ONE to prostsza wersja oczyszczalni BioSolid która działa w systemie SBR w dwóch cyklach po 12 godzin każdy co oznacza, że wszystkie cykle następują po sobie w ściśle określonym przez producenta czasie. Nad prawidłową pracą urządzenia czuwa nowoczesny i niezawodny sterownik. Ścieki surowe dopływają do reaktora, gdzie następuję ich napowietrzanie. Napowietrzanie całego zbiornika powoduje szybkie rozpoczęcie tlenowego procesu oczyszczania ścieków. Mikroorganizmy oczyszczające ścieki to tzw. osad czynny. W momencie wyłączenia przez sterownik natleniania następuje
proces sedymentacji ścieków. W tym momencie osad czynny opada na dno a w górnej części zbiornika tworzy się warstwa ścieku oczyszczonego. Po wyklarowaniu się oczyszczonych ścieków, następuje jego odpompowanie poprzez pompę mechaniczną i proces oczyszczania rozpoczyna się od nowa.

Innym sposobem zagospodarowania ścieków jest budowa systemu podpowierzchniowego nawadniania roślin. Nawadnianie liniowe w połączeniu z oczyszczalnią Bio Solid ONE daje podwójne korzyści. Doskonale oczyszczamy ścieki, a jednocześnie podlewamy rośliny wodą bogatą w mikroelementy.

Oczyszczalnia Bio Solid ONE została w standardzie wyposażona w pompę mechaniczną. Dzięki temu rozwiązaniu mamy dużą swobodę w sposobie odprowadzania i zagospodarowania ścieków oczyszczonych. Pompa pozwala na budowę odbiornika w dowolnej odległości od urządzenia. Oczyszczalnie Bio Solid ONE charakteryzują się niebywale solidną i przemyślaną konstrukcją. Trwała, ciężka i gęsto użebrowana konstrukcja zbiornika z polietylenu gwarantuje dużą wytrzymałość, dzięki czemu producent udziela 10 letniej gwarancji. Zbiorniki doskonale przenoszą duże obciążenia, pozwala to uniknąć konieczności stosowania obsypki betonowej.

Możliwość zamontowania oczyszczalni na dużej głębokości (do 1,2 m pod gruntem) w dużej mierze pozwala uniknąć konieczności stosowania drogich przepompowni do ścieków surowych. Oczyszczone ścieki z oczyszczalni można odprowadzić np. do drenażu, studni chłonnej lub oczka wodnego. Doskonała jakość ścieków oczyszczonych pozwala także na odprowadzenie do cieków wodnych, rzek, strumieni czy
rowów melioracyjnych.
Oczyszczalnie Bio Solid ONE charakteryzują się niebywale solidną i przemyślaną konstrukcją. Trwała, ciężka i gęsto użebrowana konstrukcja zbiornika z polietylenu gwarantuje dużą wytrzymałość, dzięki czemu producent udziela 10 letniej gwarancji. Zbiorniki doskonale przenoszą duże obciążenia, pozwala to uniknąć konieczności stosowania obsypki betonowej. Możliwość zamontowania oczyszczalni na dużej głębokości (do 1,2 m pod gruntem) w dużej mierze pozwala uniknąć konieczności stosowania drogich przepompowni do ścieków surowych.

Wszystkie te cechy powodują, że biologiczna oczyszczalnia Bio Solid ONE jest unikalnym produktem na rynku polskim, a producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie w każdych warunkach wodno – gruntowych.