Description

Innowacyjna biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków
BioFicient + została zaprojektowana z myślą o terenach o
zwiększonych wymaganiach w stosunku do skuteczności usuwania
azotu ogólnego oraz fosforu. Dzięki zastosowaniu fluidalnych złóż
biologicznych wraz z systemem chemicznej redukcji otrzymują
Państwo produkt spełniający najwyższe standardy. Urządzenie jest
zgodne z normą PN-EN:12566-3 oraz SR66.

Oczyszczalnia BioFicient + została przebadana w niemieckim
notyfikowanym laboratorium w Aahen zgodnie z wymaganiami
normy EN:12566-3 uzyskując rewelacyjny wynik oczyszczania –
0.4mg/l fosforu całkowitego na odpływie.

Zbiornik wykonany jest z polietylenu formowanego metodą
rotomouldingu. Charakteryzuje go bardzo mocna ożebrowana
konstrukcja o wzmocnionych ściankach, umożliwiająca głęboką
instalację bez zastosowania pompowni ścieku surowegozagłębienie
rury doprowadzającej ściek nawet do 150cm.

Niskoprofilowa konstrukcja zbiornika umożliwia instalację w trudnych warunkach gruntowo wodnych np. przy wysokim poziomie wód gruntowych lub przy płytkim występowaniu skał. Przy instalacji w gruntach suchych nie ma konieczności stosowania obsypki cementowej, co wpływa na niższe koszty instalacji.

Dla Inwestora bardzo ważna jest estetyka po instalacji. W oczyszczalni BioFicient + zastosowaliśmy estetyczny, pojedynczy właz dostępowy w klasie A15 zabezpieczony zamkami.